Ο Πανάγιος Τάφος στον υπολογιστή σας!

 

Περιηγηθείτε στον Πανάγιο Τάφο από το σπίτι σας! Μπαίνοντας στην παρακάτω ιστοσελίδα που παραθέτουμε, μπορείτε να δείτε από τον υπολογιστή σας σε τρισδιάστατη μορφή, όλο το χώρο του Πανάγιου Τάφου!

--> http://360tr.com/kudus/kiyamet_eng