Φοβερή διαφήμιση προφυλακτικών!

 

Δείτε το παρακάτω εξαιρετικά πρωτότυπο διαφημιστικό για προφυλακτικά! Προσοχή όμως... είναι ολίγον ακατάλληλο για ανηλίκους!